Bespaar en betaal per jaar

 
 

Affiliate voorwaarden

Home > Over ons > Affiliate programma > Affiliate voorwaarden

Voorwaarden Affiliateprogramma A-class Webhosting

Onderstaande voorwaarden gelden voor deelnemers van het affiliateprogramma van A-class Webhosting en gelden voor iedere deelnemer van het affiliate programma. De deelnemer gaat bij goedkeuring van de aanmelding akkoord met deze voorwaarden alsmede de Algemene Voorwaarden van A-class Webhosting.

Iedere (rechts)persoon kan Affiliate deelnemer worden bij A-class Webhosting. Bestaande klanten kunnen zich aanmelden via het klantenpaneel. Personen die nog geen klant zijn kunnen zich registreren en  aanmelden als Affiliate. Alle gegevens dienen naar waarheid te worden ingevuld.

A-class Webhosting zal iedere aanmelding toegang verlenen tot het Affiliatesysteem. Na aanmelding zullen gegevens gecontroleerd worden. A-class Webhosting is gerechtigd om zonder opgaaf van redenen een aanvraag te annuleren of weigeren.

Zowel de Affiliate als A-class Webhosting heeft het recht om de overeenkomst van het Affiliateprogramma met onmiddellijke ingang en zonder opgaaf van redenen te beëindigen.

Websites met gebruik van Affiliatelinks mogen geen rechten van derden schenden, geen gedrag vertonen welke in strijd is met de goede zeden of openbare orde en geen schade aan derden dan wel aan A-class Webhosting toebrengen. Een commissie die op onrechtmatige wijze is verkregen wordt door A-class Webhosting geweigerd/niet toegekend.

Affiliatelinks mogen niet misleidend zijn. De Affiliatelinks moeten te allen tijde door A-class Webhosting gecontroleerd kunnen worden.

De verkopen worden gemeten door het gebruik van cookies. Een cookie heeft een geldigheidsduur van 90 dagen. Metingen van bezoekers en verkopen worden gedaan door het systeem van A-class Webhosting en zijn bindend.

Over webhostingproducten wordt commissie gerekend, domeinnamen vallen buiten de commissiestructuur.

Uitbetaling geschiedt binnen 30 dagen na het indienen van een uitbetalingsverzoek van de affiliate. Een uitbetaling kan aangevraagd worden indien het saldo €25,00 of hoger is. Enkel het volledig saldo kan uitbetaald worden, er worden geen deelbetalingen gedaan. Het saldo is eigendom van A-class Webhosting tot daadwerkelijk is uitbetaald. Het saldo wordt alleen naar Nederlandse (bank)rekeningen overgemaakt.

Bij onrechtmatig gebruik van het affiliateprogramma zullen alle kosten die voortvloeien uit dit onrechtmatige gebruik verhaald worden op de affiliate.

A-class Webhosting kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of kosten die voortvloeien uit een technische storing en/of door onderhoud tijdelijk buitengebruikstelling van de website(s).

A-class Webhosting is gerechtigd om te allen tijde deze voorwaarden te wijzigen. De Affiliate zal hierover per mail worden geïnformeerd. Indien de Affiliate niet akkoord gaat met de wijziging in de voorwaarden, kan hij een verzoek voor onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst indienen.

Deze voorwaarden en alle daaronder vallende overeenkomsten, offertes en overige stukken worden beheerst door het Nederlandse recht.
Alle geschillen die tussen partijen ontstaan, worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.